Rozhodli jste se, že proniknete do investičního světa? Pokud máte k dispozici volné finanční prostředky, jejich rozumné investování ochrání vaše úspory před inflací a může vám také přinést velmi zajímavé výnosy. Dříve než učiníte váš první nákup, měli byste si nejdříve zjistit co nejvíce informací o konkrétních emitentech dluhopisu.

V tomto přehledném informativním článku se dozvíte podstatné informace, které byste před nákupem dluhopisu měli rozhodně znát. Existuje hned několik typů dluhopisů, které se liší nejen výši výnosu, ale také mírou rizika. V dané problematice byste se měli velmi dobře orientovat. Jen tak snížíte riziko finančních ztrát na minimum.

Emitentem dluhopisu může být pouze právnická osoba

Takto jasně definuje emitenta český zákon. Emitent (jinými slovy dlužník) vydává dluhopisy za účelem získání finančních prostředků na svou činnost (např. investice do modernizace, inovace, provoz atd.).

Velmi důležitým ukazatelem důvěryhodnosti vybraného emitenta je jeho kvalita, respektive bonita. 

Nenechte se zlákat velmi vysokými výnosy. Platí nepsané pravidlo: čím vyšší výnosy, tím je také vyšší míra rizika. Dluhopisových bankrotů rok od roku přibývá. Zbankrotuje každý desátý emitent

Předem si tedy vybraného emitenta důkladně prověřte. Zvolte si takového, který dostojí vůči věřitelům svým závazkům.

Funkce dluhopisu a jeho výnosu

Hlavní funkcí dluhopisu je získání finančních prostředků, které zajistí danému subjektu (státu, firmě, bance atd.) zdroje financování, aniž by museli žádat o úvěr v bance.  Věřiteli jsou tedy v tomto případě investoři, kteří si zakoupí určité množství vydaných emisí. Emitent musí půjčené peníze do určitého data vrátit zpět a navíc se zavazuje věřiteli vyplácet také výnos (měsíčně, čtvrtletně, ročně atd.).

Věřitel si tímto způsobem vytváří pasivní příjem. Výše výnosů se liší, stejně tak i míra rizika. Nejméně rizikové jsou investice do státních dluhopisů.

Výpočet výnosu dluhopisu

  • Kupónový výnos – vyjadřuje, kolik získá věřitel (investor) procent jmenovité hodnoty z kuponových výplat.
  • Běžný výnos – se vztahuje k aktuální (tržní) ceně. Běžný ani kuponový výnos nezohledňují časovou hodnotu peněz.
  • Výnos do splatnosti – patří mezi nejpopulárnější způsoby. Jedná se o aktuální průměrný roční výnos z dluhopisu (od data uskutečnění jeho nákupu až do jeho splatnosti).

Faktory, které ovlivňují výši výnosu z dluhopisu

  1. Tržní úrokové sazby – pokud rostou, tržní hodnota dluhopisů klesá.
  2. Doba do splatnosti – krátkodobé dluhopisy jsou méně citlivé na změnu tržních úrokových sazeb.
  3. Výše kuponových plateb – dluhopisy s nízkou nebo nulovou kuponovou výplatou jsou více citlivé na změnu tržní úrokové sazby.
  4. Jmenovitá hodnota – v čase splatnosti se teoretická cena a jmenovitá hodnota rovnají.

Hlavní rizika spojená s investicí do dluhopisu

Obecně lze dluhopisy považovat za velmi dobrý způsob diverzifikace portfolia. Velmi bezpečné jsou především státní dluhopisy. Zvýšená rizika jsou spojená s korporátními dluhopisy. V tomto konkrétním případě nemusí emitent dostát svým závazkům vůči věřitelům. Pokud tato situace nastane, může dojít i k totální ztrátě vložených prostředků.

Proto investujte pouze do prověřených společností s vysokým ratingovým hodnocením. Nenabízí zpravidla výnosy nad 10 %, ale jsou schopné plnit veškeré závazky vůči svým věřitelům.

Druhy dluhopisů

  • Státní dluhopisy – vydává Ministerstvo financí České republiky. Dlužníkem je tedy v tomto případě stát. Vybrané prostředky jsou použity na chod státu (infrastrukturu atd.). Riziko finančních ztrát je v tomto případě minimální. Výnosy nejsou zpravidla tak atraktivní jako v případě korporátních dluhopisů.
  • Korporátní dluhopisy – mohou vydávat podniky a banky (např. Škoda, ČEZ). Dluhopisy v současné době mohou emitovat také menší podniky. Pokud jste ochotni podstoupit vyšší míru rizika, menší podniky zpravidla nabízí vyšší výnosy než velké společnosti. 
  • Komunální dluhopisy – jsou vydávány komerčními bankami, nebo městy, popřípadě obcemi. Město, které tyto dluhopisy vydává, ručí celým svým majetkem.

Dluhopisy relativně bezpečně zhodnotí vaše úspory

Dluhopisy jsou zajímavým a relativně bezpečným způsobem, jak zhodnotit vaše úspory a dozajista patří do portfolia i méně zkušeného investora. Pokud nechcete riskovat, začněte s nákupem státních dluhopisů nebo korporátních, které vydávají velké stabilní společnosti. V případě, že chcete získat vyšší výnosy a nebojíte se podstoupit i určité riziko, můžete část prostředků vložit také do nákupu korporátních dluhopisů menších firem. Dluhopisy lze v současné době nakoupit pohodlně přes internet.

Souhlasíte s tvrzením, že vyšší výnosy takřka vždy znamenají také vyšší riziko? Ověřujete si vždy pečlivě bonitu emitenta? Vaše názory a zkušenosti nás zajímají, podělte se o ně s ostatními čtenáři v diskuzi pod článkem.

Stanislava Malínková