Základní škola

Příspěvková organizace

Základní informace

Škola poskytuje základní vzdělání v 1. – 9. ročníku.

Žáci mohou navštěvovat třídy:

  • sportovní – zaměřené na kopanou (chlapci i dívky) od 3. ročníku
  • všesportovní – vhodné pro mladé sportovce i děti se zájmem o sport (zaměření zejména na lední hokej, lehkou atletiku, florbal, aerobik) od 6. ročníku
  • s běžnou výukou od 1. ročníku

Budova školy je rozdělena na dva učební pavilony:

  • Pavilon A – navštěvují žáci 2.stupně, jsou zde vybaveny odborné učebny pro výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy, fyziky, zeměpisu, informatiky, dějepisu, českého jazyka a cizích jazyků
  • Pavilon B – navštěvují hlavně žáci 1.stupně, nachází se zde odborné učebny pro výuku chemie, přírodopisu, cizích jazyků, literární a hudební výchovy

Odborníci mluví o nejlépe umístěné sportovní škole v České republice. Posuďte sami: plavecký bazén, zimní stadion, fotbalový stadion s atletickou dráhou, sportovní hala, fittness centrum a šermířský sál, volejbalové kurty, tenisové kurty a samozřejmě vlastní tělocvična a posilovna, to vše tvoří sportovně rekreační komplex v okolí školy.

Co škola nabízí?

Pro žáky se sportovním zaměřením:

  • pět hodin tělesné výchovy týdně, zaměřených na všeobecnou sportovní přípravu s regenerací formou plavání, vše směřuje k harmonickému rozvoji pohybových schopností a herních dovedností žáků
  • bezplatné navštěvování sportovních tříd a využívání všech sportovišť i školního klubu
  • péče o žáky v době mimo vyučování s vybaveným školním klubem a družinou
  • možnost navštěvovat různé sportovní oddíly, které zajišťují následnou sportovní přípravu